Nye initiativer skal gøre Hellerup Station tryggere for borgere og rejsende

Foto: Gentofte kommune.
dato

Gentofte Kommune samarbejder med Politiet og DSB om at øge trygheden ved Hellerup Station.

Gentofte Kommune har i samarbejde med både Nordsjællands Politi og DSB igangsat initiativer for at øge trygheden ved Hellerup Station. Dette initiativ kommer som reaktion på, at flere borgere har givet udtryk for utryghed i området, selvom politiet får få anmeldelser om episoder.

Som en del af den igangværende indsats har DSB forbedret belysningen ved cykelparkeringen for at skabe en mere oplyst og tryg atmosfære. Derudover overvejes det at indføre kameraovervågning ved stationen for yderligere at øge sikkerheden.

Lokalt politi og kommunens gadeteam er ofte til stede i området omkring Hellerup Station. Gadeteamet, som arbejder som en del af SSP-samarbejdet, opererer både i parker og det generelle gadebillede. Deres primære fokus er at skabe tryghed og forebygge kriminalitet gennem dialog med områdets unge.

Der er desuden etableret et tæt samarbejde mellem gadeteamet, lokalpolitiet og de lokale forretninger ved Hellerup Station for at sikre en helhedsorienteret tilgang til tryghed og forebyggelse.

Gentofte Kommune opfordrer også til flere frivillige, der vil melde sig som Natteravne, for at styrke den lokale indsats yderligere.

Ved akut farlige eller truende situationer opfordres borgere til at ringe 112. Har man vidneoplysninger om ulovlige aktiviteter, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114. Gadeteamets vagttelefon er tilgængelig torsdag, fredag og lørdag nat fra kl. 16 til kl. 01 på telefon 40 13 56 50, og DSB’s tryghedsnummer 70 13 13 11 kan kontaktes døgnet rundt.

For yderligere information om SSP-samarbejdet kan man besøge Gentofte Kommunes hjemmeside. Information omkring tryghed i tog og på stationer kan findes på DSB’s hjemmeside, og yderligere detaljer om Natteravnene i Gentofte Kommune kan ligeledes findes online.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-juli/styrket-fokus-paa-tryghed-ved-hellerup-station/

Kilde: Gentofte Kommune