Indstil kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris: Hæder lokalt engagement med 25.000 kr

Foto: Gentofte kommune.
dato

Hvert år kårer Gentofte Kommune en enestående indsats gennem deres anerkendelse, Initiativprisen.

Initiativprisen er ikke kun en anerkendelse fra Gentofte Kommune - den er også belønnet med en kontant præmie på 25.000 kr. Den er designet til at belønne en person, et initiativ, en forening eller en nonprofitorganisation, der generøst har bidraget med deres tid og energi til det lokale samfund i Gentofte.

Indsatsen kan være inden for mange forskellige områder - det sociale felt, det kulturelle liv, idrætsverdenen eller erhvervslivet. Hovedkriteriet er en betydelig positiv påvirkning på lokalsamfundet i Gentofte Kommune.

I 2023 blev prisen tildelt Martin Dahl og Thomas Strøbech. De blev hædret for deres frivillige indsats, Gentofte LIV, der har gjort en beundringsværdig indsats inden for samfundets rammer.

Borgerne kan bidrage aktivt til processen ved at indstille deres kandidater til denne pris. Indstillingerne indebærer en indsendelse af navn og begrundelse for kandidaturet til Gentofte Kommunes tovholder Per Sohl på e-mailadressen ps@gentofte.dk. Det er også vigtigt at medsende kontaktoplysninger på den person eller forening, der indstilles.

Kandidattildelinger til næste års pris skal være indsendt senest den 1. marts 2024. Det er vigtigt at tage aktiv del i denne proces, og sammen hjælper vi med at få anerkendt og hædret de bemærkelsesværdige bidrag, der gør en forskel i Gentofte Kommune.


https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-februar/hvem-skal-have-gentofte-kommunes-initiativpris-i-aar/
Kilde: Gentofte Kommune