Enhedschef til at stå i spidsen for Landbrugsstyrelsens It Stab

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sikre en åben og serviceminded it-afdeling og vil du være med til at sikre gode rammer for en af Statens største it-afdelinger? Kan du sikre transparente og effektive governancestrukturer i projekt- og porteføljestyringen, sikre indkøb og udbud til tiden og i god kvalitet samt drive vores indsats mod mere brugerorienterede digitale løsninger? Så er du måske den chef, vi søger.

Din nye enhed It Stab – servicerende funktion for hele It
Du bliver chef for ca. 20 akademiske medarbejdere i et fagligt bredt område med mange forskellige opgaver og ansvarsområder. Fælles for alle funktioner er, at de servicerer enten hele It eller hele styrelsen.

En grundlæggende værdi for enheden er en stærk faglighed, formidlet hjælpsomt og serviceminded i øjenhøjde med modtageren.

Næsten alt, vi laver i Landbrugsstyrelsen, er it-understøttet, hvilket betyder, at hele styrelsen trækker tråde til din nye enhed. Der kommer mange sager, bestillinger og forespørgsler igennem it-afdelingen, og i It Stab vil du sidde i midten af et stort sammenhængende system, hvor en vigtig del af dit job vil være at sikre gode processer og koordinering på tværs sammen med dygtige og engagerede medarbejdere.

I It Stab er kerneopgaven at udvikle og facilitere gode processer rundt omkring vores store it-organisation, der bringer os tættere på vores målbillede om at levere gnidningsfrie it-løsninger, som opfylder brugernes behov.

Enhedens primære ansvarsområder er:

  • Sekretariat for hele It, herunder håndtering af sager og bestillinger fra f.eks. vores departement og borgerhenvendelser samt kommunikationsopgaver på it-området og fakturahåndtering
  • It-porteføljestyring og understøttelse af agile arbejdsmetoder; drift og udvikling af projektmodeller, projektlederforum, løbende styring af vores it-projektportefølje samt sekretariat for styrelsens beslutningsorganer på It-området
  • Yderligere implementering af Service Integration and Management (SIAM) og styrkelse af samarbejdet med leverandører på tværs af drift og udvikling i flerleverandørset-up
  • Indkøb og udbud på it-området
  • Understøttelse og videreudvikling af it-strategien
  • Brugerinddragelse på Landbrugsstyrelsens ordninger og digitale løsninger, herunder gennemførelse af brugerundersøgelse og administration af styrelsens brugerpanel
Det bliver din opgave, at videreudvikle enhedens ansvarsområder og højne kvaliteten af de processer og den service, enheden leverer til den øvrige organisation gennem ledelse af en talentfuld og engageret medarbejdergruppe.

Engagement og ambitioner, der styrker de forskellige faglige områder

Du tænker og handler strategisk og analytisk, har viden om it-governance, porteføljestyring, leverandørstyring (SIAM), udbud af it-kontrakter og økonomistyring. Du er drivende i samarbejdsrelationer, kan samarbejde med eksterne og interne brugere i en stor offentlig it-organisation i et politisk miljø.

Du har altid fokus på dine medarbejderes trivsel og udvikling, du har personlig gennemslagskraft, kan få medarbejderne med dig, så I leverer resultater og fokuserer på effekt. Samtidig ønsker du at drive en enhed som er kendetegnet ved at levere service, er hjælpsom og imødekommende i forhold til interne og eksterne brugere og interessenter.

It – vi understøtter digitaliseringen

Arbejdet i It bidrager til den grønne omstilling af dansk landbrug gennem den nye reform på landbrugsområdet. Implementeringen af reformen bygger oven på solide resultater i nuværende og tidligere strategier især for driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Både strategien og reformen er ambitiøse og skal understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere samt øge automatiseringsgraden yderligere.

Vi er ca. 280 gode kollegaer på tværs af It enhederne, og vi er organiseret med fem selvstændige enheder under vicedirektøren for ressourceområdet. Hver enhed har entydigt ansvar indenfor opgaveporteføljen, men vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder, hvor samarbejde, ansvarlighed og videndeling er i højsædet.

Om styrelsen

Du bliver en del af en styrelse med mange stærke fagligheder og spændende opgaver. Vi har mange gode udviklingsmuligheder både fagligt og ledelsesmæssigt. Både tempo, faglighed og humør er højt, og vi prioriterer at være en god arbejdsplads med et levende socialt miljø, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, samarbejde og arbejdsglæde.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på åremålsvilkår i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Jon Simonsen på telefon 3069 7609.

Læs mere på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i vores rekrutteringssystem på www.lbst.dk/job senest den 8. juni 2023. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 24 og 2. samtaler i uge 25. Du skal være indstillet på at gennemføre test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Udover ansøgningen bedes du vedlægge CV, dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer) og eventuelle andre relevante bilag.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1602 København V

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169271&DepartmentId=7683&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842146

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet