Adjunkt/lektor med konsulentopgaver til beskæftigelsesområdet hos videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du stor lyst til at undervise på vores uddannelser, og ønsker du at sætte dit præg på udviklingen inden for beskæftigelsesområdet? Hos os får du en varieret arbejdsdag, og du bliver en del af et dygtigt team og en afdeling med masser af mulighed for sparring og udvikling. Interesseret? Så er det måske dig, vi søger.

Københavns Professionshøjskole har gennem mange år været en central aktør inden for videreuddannelsen på beskæftigelsesområdet. Vi udfører konsulentopgaver, kursusaktiviteter og tilbyder kompetencegivende uddannelsesforløb til ledere og medarbejdere i jobcentre, A-kasser og leverandører. Vi har mange spændende opgaver for tiden og søger derfor en ny kollega. 

Størstedelen af dit arbejdsområde og dine opgaver relaterer sig til undervisning, mens en god del af dine opgaver også vil veksle mellem konsulent- og projektopgaver i tæt samarbejde med praksis, hvor du arbejder sammen med ledere og medarbejdere om kompetenceudvikling i praksis. Herudover indgår du i mange samarbejdsrelationer og bidrager positivt til at skabe udvikling og hjemtage opgaver på beskæftigelsesområdet.

Om jobbet
På beskæftigelsesområdet arbejder vi med en bred vifte af kursus- og uddannelsestilbud. Vi udbyder blandt andet praksisnære introduktionsforløb i jobcentre, forløb til styrkelse af kommunernes samarbejde med virksomheder og moduler, der styrker deltagernes kommunikationsmetoder, herunder vejlednings- og motivationsmetoder, der understøtter den lediges beskæftigelsespotentiale. Derudover har vi uddannelser med konkret metodeunderstøttelse, såsom implementering af IPS (individuelt planlagt job med støtte) og andre tilgange i det professionelle møde. 

Arbejdsopgaverne inkluderer:

 • Praksisnær undervisning på akademiuddannelsen og diplomuddannelsen i beskæftigelse 
 • Design, planlægning og gennemførsel af undervisning
 • Tilrettelægge og gennemføre online undervisning og undervisning i blended learning-formater
 • Udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne på beskæftigelsesområdet, herunder sikre uddannelsernes relevans og opfølgning på undervisningsevalueringer
 • Ansvar for fremdrift og koordinering af større og mindre kompetenceudviklingsforløb, herunder varetagelse af undervisnings-, konsulent- og udviklingsopgaver inden for det beskæftigelsesfaglige område 
 • Salg af kompetenceudvikling, kursusaktiviteter og konsulentydelser til nye kunder og samarbejdspartnere
 • Udvikling af nye uddannelsesretninger og løbende kvalificering og faglig justering af eksisterende moduler på diplom- og akademiuddannelserne i beskæftigelse
 • Udarbejdelse af projektansøgning og tilbudsgivning.

Stillingen er forankret i afdelingen Social og Beskæftigelse (BS), der er en del af videreuddannelsens område for Sundhed, Social og Beskæftigelse (SSB), hvor vi er i alt 45 ansatte. Du vil referere til videreuddannelseslederen for Social og Beskæftigelse. 

Om dig
Du har en god portion praksiserfaring og omfattende viden om beskæftigelsesområdet, som du brænder for at sætte i spil i udvikling, planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter. Du har for øje at skabe gode læringsprocesser, der styrker de studerendes faglige grundlag. Du kan se dig selv i underviser- og facilitatorrollen, hvor dit engagement og faglighed bidrager til gode deltagerevalueringer. 

Derudover forestiller vi os, at du:  

 • kan undervise bredt inden for beskæftigelsesområdet og er en god formidler
 • er udadvendt og netværksorienteret og kan omsætte teori til konkret praksis til gavn for de studerende 
 • har erfaring med eller lyst til projektledelse, salg og tilbudsgivning
 • har en kandidatuddannelse suppleret med viden om didaktik og voksnes læringsprocesser 
 • trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver og stort ansvar for egne indsatser og resultater
 • trives i at være ude at tale med kunder og samarbejdspartnere 
 • har et bredt fagligt netværk i kommuner og A-kasser 
 • ser værdien i at arbejde i teams og bidrager aktivt til videndeling.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads med indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver og høj grad af selvstændighed
 • Et arbejde med stor variation og mange samarbejdsflader
 • Mulighed for et lektorkvalificeringsforløb, hvis du ikke allerede har det 
 • En afdeling med dygtige og ambitiøse kollegaer, en uhøjtidelig omgangsform og gode muligheder for faglig sparring og udvikling.

Om os
I afdelingen Social og Beskæftigelse brænder vi for at skabe uddannelser af høj kvalitet og relevans, og for at vores studerende kan omsætte og anvende deres viden i praksis. Vi er en afdeling med engagerede kollegaer, der holder humøret højt - også når der er travlt. 

Du bliver en del af afdelingen Social og Beskæftigelse med 17 engagerede kollegaer, og du vil i det daglige indgå i et mindre beskæftigelsesteam bestående af to kollegaer.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som adjunkt eller lektor med start den 1. september eller snarest muligt derefter. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i KP's lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

Ved ansættelse som lektor lektorbedømt før 2013-stillingsstrukturen sker ansættelse som udgangspunkt på hidtidige centralt fastsatte løn- og ansættelsesvilkår. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil fornyet lektorbedømmelse efter den aktuelle stillingsstruktur (fast-track ordningen) eventuelt kunne aftales.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 18, 2200 København N. 

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte videreuddannelsesleder Tina Nielsen på tlf.: +45 23733323​​ eller chefkonsulent Ole Mølholm Jensen på tlf.: +45 24296415. 

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest den 21-06-2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 26.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

_________________________________________________________________________________________
 

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://kp-intern.career.emply.com/ad/adjunkt-lektor-med-konsulentopgaver-til-beskaeftigelsesomradet-hos-videreuddannels/mvekcc/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841150

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet